Расејање поправља болницу у Крупњу

Фонд за матицу

Фонд дијаспора за матицу
Београд, Сремска 6/IV

f1

Фонд дијаспора за матицу је обезбедио 10.000.000,00 динара за реконструкцију Дневне болнице у Крупњу оштећене поплавама у мају 2014. године. О томе су данас уговор о донацији потписали, Раде Грујић, председник Oпштине Крупањ и Живадин Јовановић, директор.

Донација Фонда представља више од половине укупних трошкова реконструкције дневне болнице. Други део, обезбеђује више донатора из Србије.
Средства Фонда већ су уплаћена на посебан рачун на који ће своје донације уплаћивати и други донатори.
Почетак реконструкције Дневне болнице у Крупњу сада зависи само од ефикасности у спровођењу поступка предвивиђеног Законом о јавним набавкама.

f2

Учешће Фонда дијаспора за матицу у реконструкцији Дневне болнице у Крупњу, је део ширег плана о помоћи српског расејања отклањању последица катастрофалних поплава у мају и септембру 2014. године. Реализацијом плана усвојеног на скупштини 27. септембра, Фонд дијаспора за матицу улаже 1.000.000. евра у поправку кућа и објеката од јавног значаја оштећених у поплавама. Од тог износа, 750.000 евра се улаже за санацију објеката у Србији и 250.000 евра у Републици Српској. Фонд је до сада обезбедио грађевински материјал за поправку 22 куће у Обреновцу укупно од 10.100.000,00 динара. Релизована је и прва помоћ Општини Кладово у износу од три милиона динара. У току је поступак за реализацију помоћи Општинама Параћин и Осечина.
(Потпис испод фотографије: председник Крупња Раде Грујић, Живадин Јовановић и Драгомир Вучићевић)

Београд, 29. децембар, 2014.
Фонд дијаспора за матицу
Драгомир Вучићевић, секретар, ср.