РАСЕЈАЊЕ ОБНАВЉА 22 КУЋЕ У ОБРЕНОВЦУ

Фонд за матицу

ras1

Фонд дијаспора за матицу издвојио је 100.000 евра као нову помоћ за поправку породичних кућа у Обреновцу које су међу најоштећенијима од мајских поплава. О томе је у Скупштини општине Обреновац потписан Споразум по коме ће 22 домаћинства добити новчану помоћ, свако у износу од 500.000 динара за набавку грађевинског материјала.

ras2

Споразум су потписали председник Општине Обреновац, Мирослав Чучковић и директор Фонда дијаспора за матицу, Живадин Јовановић. Према одредбама Споразума, новчана помоћ биће почетком идуће недеље уплаћена директно сваком домаћинству док ће општинске службе контролисати наменско трошење средстава.
Скупштина Фонда дијаспора за матицу, одржана 27. септембра 2014. године, донела је одлуку да издвоји додатни милион евра за помоћ у санирању последица мајских и септембарских поплава у Србији и Републици Српској. Договор о обнови 22 куће у Обреновцу представља извршавање одлуке Скупштине. Управа Фонда је већ уплатила 3 милиона динара као прву ургентну помоћ општини Кладово.
Током маја, Фонд је исплатио 125.000 евра као ургентну помоћ за санирање последица поплава, од чега 100.000 евра за општине у Србији, а 25.000 евра Републици Српској.
Из износа нове помоћи Фонда дијаспора за матицу за најугроженије општине у Републици Српској намењено је 200.000 евра.

Београд, 10. октобар 2014.
Информативна служба
Фонда дијаспора за матицу

Марија Божовић