"СА НЕЛСОНОМ МАНДЕЛОМ"

Коментари

 

sa-nelsonom

Ова фотографија је снимљена 21. марта 1990. у Виндхоку, на дан прогласењ
независности Намибије. С лева на десно: Амб. Зивадин Јовановиц,
председавајуци Групе 17 НЗ за независност Намибије, Јанез Дрновсек,
председавајуци Председниства СФРЈ и председавајуци ПНЗ, Мопмцило-Мома
Стефановиц, дописник "Политике" и амб. Павле Јевремовиц, саветник
Председавајуцег Председниства СФРЈ, за спољну политику.

Током разговора Мандела је одао признање ПНЗ и посебно Југославији, за
допринос деколонизацији Африке као, за помоц И подрску независности Намибије
као и за допринос борби против против апартхејда и расне сегрегације. Рекао
је да будуцност ЈАР види у помирењу, равноправности свих људи без обзира
на боју козе и порекло, као и у придрузивању великој породици несврстаних
земаља.

Иако тек ослободјен из дугогодисњег затвора, у Манделином излагању није
било ни трунке триумфализма. Говорио је тихо, ненаметљиво и пазљиво слусао
саговорнике. Иако је у Виндхоку на прослави независности Намибије било висе
десетина сефова дрзава и влада из Африке и са свих континенатабез, Мандела,
лицност без једне званицне дрзавне функције, био је у Виндхоку далеко
најтразенији саговорник".


Живадин Јовановић