ПОСЛЕДИЦЕ

Коментари

Експанзија НАТО, украјинска криза и санкције Русији највероватније ће убрзати стратешко повезивање Русије и Кине, убрзано избијање Кине на прво место у светској прувреди. Санкције су посебно тежак ударац за извозно оријентусане привреде (ЕУ, Немачка, Јапан, Ј. Кореја).

За очекивати је јачање синергије Новог пута свиле и Евроазијске економске уније и убрзано смањивање учешћа Запада у светској трговини и ГДП.

Бретон-Вудски систем биће суочен са новим системским изазовима док ће  се јачање и стварање нових међународних институција убрзати. Даље смањивање глобалне улоге Долара, готово је извесно. То ће, поред осталог, битно ограничити преливање западне инфлације, енормних трошкова за наоружање и пада продуктивности на Исток и земље у развоју.

Губљење привилегија у доскорашњем економско-финснсинском систему, дефицит енергената и стратешких минерала највероватније ће даље подстаћи егоизам унутар западних интеграција и њихово осипање (ЕУ).

Све у свему, конституисање новог мултиполарног светског поретка добија замах!

Живадин Јовановић