Milijarderi sirotinji ne veruju

Коментари

zika-cg

Živadin Jovanović, predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih za “Frankfurtske vesti”, 20. i 21. mart 2021.

  
Liberalni korporativni multinacionalni sistem kapitalizma je doveo do dehumanizacije ovečanstva, kaže za "Vesti" Živadin Jovanović, predsednik Beogradskog foruma za svet ravnopravnih i nekadašnji šef diplomatije SR Jugoslavije, ističući da je uzani krug bogataša

favorizovan, a čovečanstvo praktično žrtvovano.
Najbogatiji su, ukazuje on, u jaram upregli ogroman broj ljudi. -Apsurd je i da je jedan broj tih korporacija, veći od malih i srednjih državnih ekonomija. Recimo, kompanija Majkrosoft ili Amazon, neke banke i osiguranja na njujorškom Menhetnu i u Londonskom Sitiju, po bogatstvu, nadilaze desetine malih zemalja. Neke korporacije u oblasti masovnih elektronskih komunikacija postale su otuđeni centri moći prisvajajući sebi čak i ulogu globalnih cenzora. Vlade velikog broja zemalja širom sveta sistem je pretvorio u servise multinacionalnih korporacija koje su se izdigle po moći, čak i iznad srednje razvijenih ekonomija. Te kompanije sve podešavaju svom profitu, interesu i enormnoj  moći, vlade im, često, nisu ni do kolena- ukazuje Jovanović.
"Demokratski koncept" izrodio se u svoju suprotnost – umesto da služi narodu (demosu) služi uskoj ali enormno bogatoj eliti. Suštinski posmatrano, multinacionalni korporativni kapital drži pod kontrolom  i institucije obezbeđujući da  mase rade za njihovo bogatstvo. Uz kapital ide i moć koja se proteže i na zakonodavstvo. Slušali smo i slušamo sa najviših nivoa da je privatizacija imala pljačkaški karakter. Oni koji su od nje najviše zaradili – odgovaraju da su sve stekli u skladu sa zakonom. Ko je, onda, u demokratskom sistemu čija je suština zaštita interesa naroda, predlagao, donosio i sprovodio zakone koji omogućavaju pljačkašku privatizaciju narodne imovine?
Zbog interesa multinacionalnog korporativnog sistema, politički i ekonomski odnosi u svetu su militarizaovani do zabrinjavajućeg nivoa, nastavlja se globalizovani intervencionizam, otimanje najvrednijih ekonomskih i prirodnih resursa, a mir i bezbednost su sve ugroženiji .
U sukobu interesa naroda (zaposlenih i nezaposlenih) i kapitala, institucije, uglavnom, staju na stranu interesa kapitala.

Cenzura
-Oni koji nameću takve odnose i rezone ne misle na građane, već na kapital, profit i sebe.
Multinacionalni liberalni kapitalizam je doneo diskriminaciju, podelu na ekstremno bogate i ekstremno siromašne, na moćne i nemoćne. Stotine miliona ljudi širom planete gladuje dok se elite razmeću. Najmodernije tehnologije poput "Majkrosofta" Bila Gejtsa postaju vlast iznad izabranih političkih vlasti i raspolažu  cenzurom. To što je govor bivšeg američkog predsednika Donalda Trampa na televiziji u jednom momentu isključen, što su njegove poruke cenzurisane, treba da otvori oči u kakvom svetu živimo, nezavisno od toga šta ko misli o Trampu i wegovoj politici. Na sličan način jednog dana globalne medijske korporacije mogu da isključe i druge šefove država, Klausa Švaba,  ili sadašnjeg predsednika SAD Džozefa Bajdena -ukazuje Jovanović.

Odlučivanje van institucija
Dugogodišnji diplomata upozorava da, umesto demokratije postoje mehanizmi odlučivanja o sudbinskim pitanjima izvan državnih i međunarodnih institucija, u nevidqivim ali moćnim uzanim krugovima dok institucije služe kao puko pokriće – da amin uju, ili “udare pečat”.
To su velike opasnosti ne samo za demokratiju, već za civilizaciju pa i ljudsku vrstu. Neko izvan sistema kontroliše  i odlučuje o tokovima informacija, kapitala, šta će da se radi a šta neće, rukovođen svopjim parcijalnim interesima!
-Socijalna raslojavanja se kreću ka do sada neviđenoj katastrofi, najugroženiji su Afrika, deo Azije i Latinska Amerika gde su građani sve siromašniji, jer bogati se bogate na njihov račun. Zbog korona virusa 500 miliona ljudi je ostalo bez posla što je, ako uračunamo i članove porodica, više od milijarde ugroženih, samo po tom osnovu. Pritom je uvećan broj milijardera, a njihovo bogatstvo se meri trilionima. Sve su to čiwenice za uzbunu-kaže on.
Veći deo čovečanstva je, prema rečima našeg sagovornika, nemoćan da se izbori za puku egzistenciju. Dok opaki virus hara planetom, bogati poručuju da nema vakcina za druge zemlje dok se oni ne vakcinišu.
-Skeptičan sam da su bogati i samoživi spremni da promene nehumani sistem na sopstvenu štetu. Ne verujem da će se neko lako odreći privilegija. Samo tokom pandemije Covid 19 zaradili su milijarde, kako onda poverovati da će preurediti odnose na sopstvenu štetu - pita Jovanović.
Ukazuje da nema činjenica da su skupovi u Davosu ranije nešto menjali,već se merio puls privrednika širom sveta i kozmetikom čuvao liberaln, multinacionalni korporacijski kapitalizam.

Parada luksuza
Živadin Jovanović kaže da Davos forum podseća na to kako svetska elita
živi u luksu ne hajući mnogo o mizernom položaju masa.
- Davos je parada najvišeg luksuza svetske elite, simbol odvojenosti od stvarnosti i naroda. Tamo stižu privatnim avionima, praćeni privatnim obezbeđenjima, odsedju u
najluksuznijim hotelima na planeti. Zato se nameće pitanje da li je ta elita uopšte u stanju da “resetuje” sistem odnosa na kojem je stvorena i da dovede do pravedne raspodele u interesu masa – pita (se) bivši šef diplomatije SRJ.

Obrazovanje podređeno interesima kapitala
-Sve je prilagođeno interesima multinacionalnih kompanijama, pa i sistem
obrazovanja, ali se zvanično govori kako je prilagođen potrebama privrede i bržeg zapošljavanja mladih. U većini zemalja u razvoju sistem obrazovanja,  umesto da pomaže formiranje građanina, kao aktivnog subjekta demokratije, razvoja, kulture, društvenog života i razvoja u najširem smislu, reduciran je na to da na najbrži način pripremi poslušnu radnu snagu za multinacionalone korporacije, strane investitore. Jasno je onda zašto u tom sistemu nema mnogo prostora za humanističke nauke, nacionalne i patriotske sadržaje.Tome su podređeni bolonjski način školovanja i dualni sistem obrazovanja - ukazuje sagovornik.

Ne veruje ni da će se u "resetu" najavljenom nedavno u Davosu ići dalje od kozmetičkih promena.
-Najbogatiji mogu da idu s retorikom pravednijeg i humanijeg društva, ali ne i da je primenjuju, već da amortizuju nezadovoljstvo siromašnih. Deluje kao da ih "grize savest", pa bi da sprovedu reforme, ali kozmetičke, ne suštinske. Cilj davoske elite je da sačuva eksploatatorski karakter liberalnog kapitalizma - kaže Jovanović. Promene bi imalo bar nešto veće izglede ukoliko bi u wihovo ostvarewe bile upregnute snage koje nisu opterećene privilegijama, a to su naučnici, stručnjaci i nekorumpirani političari koji razumeju korene problema i potrebe naroda.