Телевизијски наступ Комнена Бећировића на тему: Косово

Филмови

 

Kossovo, une question de civilisation
(partie 1)

Kossovo, une question de civilisation
(partie 2)

Chaque Serbe a le Kossovo dans l'âme
(TV)